Hodnocení finálového turnaje

Finálový turnaj se bude hodnotit takto:
  • bude se hrát pouze na veřejném plánu default_playfield.txt.
  • hrát bude každý s každým ve všech možných permutacích, čili hráči A, B, C a D budou hrát zápasy ve čtveřicích (A,B,C,D) ale i (A,B,D,C), .. až (D,C,B,A)
  • za každou hru získá každý tým tolik bodů, jak velké území mělo jeho království na konci hry, viz. poslední řádek standardního výstupu "Hra skoncila, kralovstvi maji uzemi: 38 25 37 0"