RedBot 2013 podzim: Finále běží

Tak už nějakou dobu nám běží finální zápasy. Ceny už jsou připraveny (povětšinou viz obrázek). Hraje se každý s každým na všech hracích plánech na kterých se zatím hrálo plus na tomto novém:
0 200
10 10
Hrac 1: Body:0 Zakladna:[0,0] Rakety:[0,0]:[0,0]
Hrac 2: Body:0 Zakladna:[9,9] Rakety:[9,9]:[9,9]
Odpoved hrace 1:
Odpoved hrace 2:
     
 11111111 
 1   1 
 1   1 
 1 22 1 
 1 22 1 
 1   1 
 1   1 
 11111111 
     
Přejeme všem hodně zdaru!