Pravidla

Pravidla

Čtyři lesní skřítkové dostali od svého krále za úkol namíchat lektvary, každý z jiných ingrediencí.

Herním polem je les, zde skřítkové staví cestičky a propojují požadované suroviny tak, aby mohli uvařit co nejvíce lektvarů. Za každý lektvar je skřítek hodnocen jedním bodem, čím více bodů, tím spokojenější král. Čím spokojenější král, tím větší odměna.

 • Hraje se kolově, počet kol je omezen
 • Na jednom plánu hrají čtyři soupeři
 • Hracím polem je čtvercová síť, jednotlivá políčka mají souřadnice od [0,0] (levý dolní roh), osa x je levo-pravá, osa y je z dolů-nahoru
 • Na hracím poli jsou rozmístěny suroviny na výrobu lektvarů, na jednom políčku může být více různých surovin a každá surovina zde může být i vícekrát
 • Každý skřítek musí začít svým přiřazeným lektvarem, teprve poté může začít vařit lektvary ze společné kuchařky (ta je pro všechny hráče daného kola stejná)
 • Propojením surovin daných receptem dojde k namíchání lektvaru, použité suroviny jsou z herního plánu odstraněny
 • První cestička může být postavena na jakémkoliv volném políčku, další musí navazovat na předchozí postavené. Je přípustné napojit svoji soustavu cest na cestičky protivníka
 • Cestičky mohou vést horizontálně, vertikálně i šikmo
 • Každá cestička musí vždy vycházet z vrcholu
 • Za namíchaný lektvar uvedený v kuchařce získá hráč bod
 • Každý hráč může během hry položit 5 kamenů, které znemožňují stavbu cestičky (existuje­-li již na daném poli cesta, znemožní po ní transport surovin), kámen nemůže být ze hry odstraněn
 • Kámen může být položen na cestičku nebo volné políčko
 • V každém kole se provedou akce v následujícím pořadí:
  • Položení kamenů
  • Vybudování cestiček
  • Kontrola propojených surovin a vaření lektvarů
   • V případě že o surovinu soupeří více hráčů, je náhodně vybrán hráč, který ji získá
  • Odstranění použitých surovin z mapy
 • Hraje se na daný počet kol (2 * šířka mapy + 2 * výška mapy) a dokud jsou na mapě suroviny
 • Vyhrává hráč který má na konci více bodů za uvařené lektvary